Konfliktus és kommunikáció a Vadas Kft.-nél

Dátum
2011-04-20T07:51:04Z
Szerzők
Dikáczová, Monika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban egy szlovákiai üdülőkomplexumban tanulmányoztam a szervezetben előforduló konfliktushelyzeteket, azok megoldási lehetőségeit, valamint hogy a vállalaton belül hogyan, milyen formában és milyen hatékonysággal áramlik a kommunikáció. A vizsgált vállalat a szolgáltatásokat nyújtó Párkány-i Vadas Kft. Vizsgálataim során a következő primer kutatásokat végeztem: megfigyelésen alapuló esettanulmány, kérdőíves felmérés (melyet 30 alkalmazottal – 23 beosztott és 7 vezető töltettem ki) és mélyinterjú (ezt három részlegvezetővel készítettem). Minden alkalmazott készséggel állt a rendelkezésemre, így megfelelő mennyiségű és minőségű adathoz jutottam. A szervezetben a kommunikációs háló a lehető legjobban ki van fejlesztve. Minden részleg kialakította a saját kommunikációs rendszerét, amit sikeresen tud alkalmazni az információk eljuttatására. Ám mindig azon dolgoznak, hogy új lehetőségeket találjanak, így a vezetők szívesen veszik az alkalmazottak ötleteit és javaslatait. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy a vállalat sikeresen működik, a hírháló miatt nincsenek (vagy csak alig) fennakadások, a munka gördülékenyen folyik. A konfliktus témájában a vizsgálatok során eltérő válaszokat kaptam. Néhány vezető szerint a vállalatban nem fordulnak elő konfliktusok, mások szerint viszont vannak, de a „szőnyeg alá vannak söpörve”. A vállalaton belüli konfliktusokra inkább az jellemző, hogy igyekeznek elkerülni azokat, jobban mondva nem tudomást venni róluk. Amik kitudódnak, azokat mindjárt megpróbálják megoldani. Az általuk felhozott legjobb módja a konfliktusok megoldásának a beszélgetés és a bizalom. A legtöbb esetben megpróbálnak utána járni az okoknak is. A vendégekkel kapcsolatos konfliktusokat, melyek általában reklamáció esetén fordulnak elő, diszkréten kezelik és megszüntetésük végett azonnali intézkedéseket tesznek.
Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, kommunikáció, szervezeti kommunikációs csatornák, a konfliktus kezelése a szervezetben
Forrás