Az egyéni vállalkozók tevékenységének elemzése a személyi jövedelemadó bevallások adatai alapján Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2003-2007. években

Dátum
2009-09-24T12:32:55Z
Szerzők
Markóth, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ismertettem az egyéni vállalkozás alapításával, létrehozásával, működésével kapcsolatos legfonto-sabb tudnivalókat, szabályozásokat. Az egyéni vállalkozók számának alakulását vizsgálva megálla-pítottam, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2003. és 2007. év között az egyéni vállalkozók száma évről-évre csökkenést mutat. A bevételek változása a vállalkozók számának változásával ellentétesen alakult. A fajlagos bevétel összege is pozitív irányú változást mutatott a vizsgált évek-ben. A költségek évek közötti változásának dinamikája a bevételétől eltérően alakult. Az eredmé-nyek, illetve a jövedelem alakulását vizsgálva megállapítottam, hogy 2003-2006. évekig a nyereség és veszteség egyenlegeként veszteségtömeg jött létre, 2007-ben pedig nyereség. Az adófizetési kö-telezettséget elemezve elmondható, hogy a nyereség után fizetendő vállalkozó személyi jövedelem-adó összege, valamint az osztalékadó összege is nőtt a vizsgált évek során.
Leírás
Kulcsszavak
egyéni vállalkozó, személyi jövedelemadó
Forrás