Az egyéni vállalkozók tevékenységének elemzése a személyi jövedelemadó bevallások adatai alapján Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2003-2007. években

dc.contributor.advisorKövesházi, Tibor
dc.contributor.authorMarkóth, Krisztina
dc.contributor.departmentDE--TEK--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2009-09-24T12:32:55Z
dc.date.available2009-09-24T12:32:55Z
dc.date.created2009
dc.date.issued2009-09-24T12:32:55Z
dc.description.abstractIsmertettem az egyéni vállalkozás alapításával, létrehozásával, működésével kapcsolatos legfonto-sabb tudnivalókat, szabályozásokat. Az egyéni vállalkozók számának alakulását vizsgálva megálla-pítottam, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2003. és 2007. év között az egyéni vállalkozók száma évről-évre csökkenést mutat. A bevételek változása a vállalkozók számának változásával ellentétesen alakult. A fajlagos bevétel összege is pozitív irányú változást mutatott a vizsgált évek-ben. A költségek évek közötti változásának dinamikája a bevételétől eltérően alakult. Az eredmé-nyek, illetve a jövedelem alakulását vizsgálva megállapítottam, hogy 2003-2006. évekig a nyereség és veszteség egyenlegeként veszteségtömeg jött létre, 2007-ben pedig nyereség. Az adófizetési kö-telezettséget elemezve elmondható, hogy a nyereség után fizetendő vállalkozó személyi jövedelem-adó összege, valamint az osztalékadó összege is nőtt a vizsgált évek során.hu_HU
dc.description.correctorvt
dc.description.correctorvt
dc.description.degreeBahu_HU
dc.format.extent60hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/89283
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectegyéni vállalkozóhu_HU
dc.subjectszemélyi jövedelemadóhu_HU
dc.titleAz egyéni vállalkozók tevékenységének elemzése a személyi jövedelemadó bevallások adatai alapján Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2003-2007. évekbenhu_HU
Fájlok