Az orosz-magyar fordítás problematikája Ljudmila Ulickaja Golubcsik (Tubica/Galambocska) című novellájában

Dátum
Szerzők
Ferenczi, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az orosz-magyar fordításproblemtikájával foglalkoztam, konkretizálva Ljudmila Ulickaja Elsők és utolsók című novelláskötetében szereplő Golubcsik című novellára.A novellának két magyar fordítása született: Goretity József nyomán: Tubica és M.Nagy Miklós nyomán: Galambocska címen. A bevezetésemben kitértem az ekvivalencia és hermeneutika magyarázatára, ezt követően kezdtem meg az összehasonlító munkámat. A két magyar fordítás összevetését követően az eltérések magyarázata céljából az eredeti orosz nyelvű szövegben kerestem a magyarázatot.
Leírás
Kulcsszavak
hermeneutika, ekvivalencia, orosz irodalom, fordításelmélet
Forrás