A savanyú vulkanizmus fáciestani vizsgálata ÉK-Magyarországon

Dátum
2009-06-18T05:49:14Z
Szerzők
Szepesi, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatás fő célkitűzése az ÉK-Magyarországi savanyú dómok és lávaárak összehasonlító fáciestani vizsgálata volt A vizsgálatok célja a savanyú lávakőzetek különböző környezetekben (szubmarin, szubareális, sekély szubvulkáni) kifejlődött testtípusainak (lávadómok és lávaárak), átfogó fáciestani, szöveti és ehhez kapcsolt geokémiai jellemzése. A terepi munka során a fáciesgeometria és a szerkezeti elemek elrendeződése alapján a paleovulkáni környezet és térfoglalási mód (lávaár, dóm) meghatározható volt. Az erózió mértéke a feltáruló fácisövek adataiból (lávabázis, centrum, talus) volt számítható. A lávadómok esetében a felismerésre került azok összetett (Telkibánya Cser-hegy), monogenetikus (Telkibánya, Ó-Gönc, Ork-hegyek) vagy szubvulkáni Lőrinci, Mulató hegy) jellege. A lavárak (Barabás-Kaszonyi-hegy, Abaújszántó-Sátor-hegy, Tokaj—Lebuj, Telkibánya –Kőgát lávaár) tagolása mind horizontális (kürt, lávaár, homlokfront) mind vertikális metszetben kivitelezhető volt. A mikro-szöveti változatokat a fáciesekhez hasonlóan a lávák szöveti-hűlési modelljével sikerült megfelelően értelmezni. Ez alapján a dómok és lávaárak a hűlési., mozgási folyamatok különbségei révén, már a mikro szöveti bélyegek alapján szétválaszthatóvá váltak. A szöveti vizsgálatok azt is bizonyították, hogy a magmakamrák hőmérsékletkülönbségei, valamint a frakcionáció és asszimiláció vezérelte konvekciós folyamatok miatt kis fenokristálytartalmú savanyú olvadékok alakultak ki. A perlitkutatások területi koncentrációja miatt a fáciesek geokémai összehasonlítása a Tokaji-hegység északi riolitterületén volt lehetséges. A kőzetváltozatok geokémiai alapú fáciestani szétválasztásához az SiO2, az alkáliák, a vas és a víztartalom voltak felhasználhatók. A fő, nyom és ritkaföld elem koncentrációk alapján kirajzolódtak aTokaji-hegységi a barabási és lőrinci előfordulások mintázatában észlelhető különbségek, amelyek alapján különböző olvadékfejlődési folyamatok (kéregolvadék képződés, frakcionált krisztallizáció) valószínűsíthetők. The main objectives of the research were the detailed comparative fácies, textural and associated geochemical description of the lava bodies which were emplaced in the distinct palaeovolcanic environments (subvolcanic, submarine, subareal). The paleovolcanic environment and reservation mode (flow or dome) can be identified in the field on the basis of facies geometry and the arrangement of structural elements. The erosion rate was calculated on the basis of the data of the exposed facies zones (lava base, centre, talus). In the case of lava domes the composite (Telkibánya Cser-hill) monogenetic (Telkibánya, Ó-Gönc, Ork-hills) and subvolcanic (Lőrinci, Mulató hill) character was determined. The flows (Barabás-Kaszony-hill, Abaújszántó-Sátor-hill, Tokaj—Lebuj, Telkibánya –Kőgát flow ) was dismembered also horizontal (vent, flow, front region) and vertical sections (facies zones) on the basis of outlining of textural domains and structural elements Micro-textural varieties can be interpreted by the textural-cooling model of the lavas similarly to the facies. Relying upon these findings domes and flows were separeted by micro–textural differences of cooling-moving processes. Because of the temperature inequalities of the magma chambers, together with the convectional processes directed fractionation and assimilation acid melts with small phenocrystal contents were formed. Because of the regional concentrations of perlite raw material research comparative facies geochemistry description was carried. For geochemical classification on the basis of volcanic facies investigation the SiO2, alkaline, iron and water contents were applied. Based on major, trace and rare earth element concentrations, the geochemical marker elements of the Tokaj Mountains, Barabás and Lőrinci occurrences were identified and the distinct melt evolution models (crust derived melts or fractional crystallization) characterized.
Leírás
Kulcsszavak
savanyú, acid, hűlés, fácies, lávaár, dóm, riolit, perlit, geochemistry, cooling, facies, lava flow, dome, rhyolite, perlite
Forrás