The questions of the living conditions of the elderly IDŐSKORÚAK LÉTFELTÉTELEINEK VÁLASZRA VÁRÓ KÉRDÉSEI

Dátum
Szerzők
Szeitz, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen Press
Absztrakt
Leírás
Ahhoz, hogy az időskor jövőjéről képet alkothassunk, fel kell tárni az adott jelen időben éshelyen az időskor előzményeit, amiben s ahogy az egyén, a csoport, a társadalmi réteg azidőskort elérte, eléri, valamint a jelenben azokat a feltételezhető társadalmi, gazdaságiátalakulásokat a jövőben, amelyekre a trendek mutatnak. Az időskorúak társadalmátheterogén társadalmi rétegek alkotják, amelyekben azonos, többnyire közel azonos, azidőskori lét általánosítható egészségügyi, mentális, a családi közösségi kapcsolatokban,hasonló állapot változások történnek, folyamatok indulnak meg. Ugyanakkor az időskorúakösszességét számos elválasztó létfeltételi, vagyoni, ideológiai, műveltségi állapot tagolja,amelyeket tovább bont a nemek eltérő társadalmi aktivitása, közösségekben való részvétele.Az utóbbi évtizedben számos kezdeményezés indult, illetve erősödött fel az azonosságok éskülönbségek feltárására, elemzésére, az időskorúak életminősége, társadalmi aktivitásafejlesztése, a káros folyamathatások perfektibilis kezelésére, azonban az átfogó, mindenrétegre kitérő megoldások messze nem érik el a kívánatos szintet, nem biztosítják azidőskorúak korunkban megkövetelhető létfeltételeit, társadalmi aktivitását.
Ahhoz, hogy az időskor jövőjéről képet alkothassunk, fel kell tárni az adott jelen időben és helyen az időskor előzményeit, amiben s ahogy az egyén, a csoport, a társadalmi réteg az időskort elérte, eléri, valamint a jelenben azokat a feltételezhető társadalmi, gazdasági átalakulásokat a jövőben, amelyekre a trendek mutatnak. Az időskorúak társadalmát heterogén társadalmi rétegek alkotják, amelyekben azonos, többnyire közel azonos, az időskori lét általánosítható egészségügyi, mentális, a családi közösségi kapcsolatokban, hasonló állapot változások történnek, folyamatok indulnak meg. Ugyanakkor az időskorúak összességét számos elválasztó létfeltételi, vagyoni, ideológiai, műveltségi állapot tagolja, amelyeket tovább bont a nemek eltérő társadalmi aktivitása, közösségekben való részvétele. Az utóbbi évtizedben számos kezdeményezés indult, illetve erősödött fel az azonosságok és különbségek feltárására, elemzésére, az időskorúak életminősége, társadalmi aktivitása fejlesztése, a káros folyamathatások perfektibilis kezelésére, azonban az átfogó, minden rétegre kitérő megoldások messze nem érik el a kívánatos szintet, nem biztosítják az időskorúak korunkban megkövetelhető létfeltételeit, társadalmi aktivitását.
Kulcsszavak
quality of life, generations, differences, életminőség, generációk, különbségek
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények