The questions of the living conditions of the elderly IDŐSKORÚAK LÉTFELTÉTELEINEK VÁLASZRA VÁRÓ KÉRDÉSEI

dc.creatorSzeitz, János
dc.date2020-11-26
dc.descriptionAhhoz, hogy az időskor jövőjéről képet alkothassunk, fel kell tárni az adott jelen időben éshelyen az időskor előzményeit, amiben s ahogy az egyén, a csoport, a társadalmi réteg azidőskort elérte, eléri, valamint a jelenben azokat a feltételezhető társadalmi, gazdaságiátalakulásokat a jövőben, amelyekre a trendek mutatnak. Az időskorúak társadalmátheterogén társadalmi rétegek alkotják, amelyekben azonos, többnyire közel azonos, azidőskori lét általánosítható egészségügyi, mentális, a családi közösségi kapcsolatokban,hasonló állapot változások történnek, folyamatok indulnak meg. Ugyanakkor az időskorúakösszességét számos elválasztó létfeltételi, vagyoni, ideológiai, műveltségi állapot tagolja,amelyeket tovább bont a nemek eltérő társadalmi aktivitása, közösségekben való részvétele.Az utóbbi évtizedben számos kezdeményezés indult, illetve erősödött fel az azonosságok éskülönbségek feltárására, elemzésére, az időskorúak életminősége, társadalmi aktivitásafejlesztése, a káros folyamathatások perfektibilis kezelésére, azonban az átfogó, mindenrétegre kitérő megoldások messze nem érik el a kívánatos szintet, nem biztosítják azidőskorúak korunkban megkövetelhető létfeltételeit, társadalmi aktivitását.
dc.descriptionAhhoz, hogy az időskor jövőjéről képet alkothassunk, fel kell tárni az adott jelen időben és helyen az időskor előzményeit, amiben s ahogy az egyén, a csoport, a társadalmi réteg az időskort elérte, eléri, valamint a jelenben azokat a feltételezhető társadalmi, gazdasági átalakulásokat a jövőben, amelyekre a trendek mutatnak. Az időskorúak társadalmát heterogén társadalmi rétegek alkotják, amelyekben azonos, többnyire közel azonos, az időskori lét általánosítható egészségügyi, mentális, a családi közösségi kapcsolatokban, hasonló állapot változások történnek, folyamatok indulnak meg. Ugyanakkor az időskorúak összességét számos elválasztó létfeltételi, vagyoni, ideológiai, műveltségi állapot tagolja, amelyeket tovább bont a nemek eltérő társadalmi aktivitása, közösségekben való részvétele. Az utóbbi évtizedben számos kezdeményezés indult, illetve erősödött fel az azonosságok és különbségek feltárására, elemzésére, az időskorúak életminősége, társadalmi aktivitása fejlesztése, a káros folyamathatások perfektibilis kezelésére, azonban az átfogó, minden rétegre kitérő megoldások messze nem érik el a kívánatos szintet, nem biztosítják az időskorúak korunkban megkövetelhető létfeltételeit, társadalmi aktivitását.
dc.identifierhttps://ojs.lib.unideb.hu/gerontologia/article/view/7596
dc.identifier10.47225/MG/10/35-36./7596
dc.publisherUniversity of Debrecen Press
dc.rightsCopyright (c) 2018 Magyar Gerontológia
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceHungarian Gerontology; Vol. 10 No. 35-36 (2018); 26-42.
dc.sourceMagyar Gerontológia; Évf. 10 szám 35-36 (2018); 26-42.
dc.source2062-3690
dc.subjectquality of life
dc.subjectgenerations
dc.subjectdifferences
dc.subjectéletminőség
dc.subjectgenerációk
dc.subjectkülönbségek
dc.titleThe questions of the living conditions of the elderly
dc.titleIDŐSKORÚAK LÉTFELTÉTELEINEK VÁLASZRA VÁRÓ KÉRDÉSEI
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeLektorált cikk
Fájlok
Gyűjtemények