Az általános énhatékonyság, jóllét és az élettel való elégedettség vizsgálata az autonómiát támogató szülői nevelési stílus tekintetében középiskolás diákok körében

Dátum
Szerzők
Kovács, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásomban középiskolás (14-18 év közötti) fiúkat és lányokat vizsgálok. A vizsgálatban arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen kapcsolatban áll az autonómiát támogató szülői nevelési stílus a serdülők általános én-hatékonyság érzetével, élettel való elégedettségével, a pszichológiai jóllétével, valamint a kapcsolódással és a kompetenciával, mint alapvető pszichológiai szükségletek kielégítettségével.
Leírás
Kulcsszavak
általános énhatékonyság, pszichés jóllét, élettel való elégedettség, autonómia, nevelési stílus
Forrás