Az építő- és anyagmozgatógép kezelői képzés helyzete a felnőttképzési rendszerben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatom elkészítésénél a következő célok tűztem ki: Az építő- és anyagmozgatógép kezelő szakképesítés történelmi áttekintése, a gépkezelői munkakörökhöz kapcsolt képzési kategóriák vizsgálata, a könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyamok szakmai és pedagógiai vizsgálata, a jelenlegi és jövőbeni felnőttképzési munkánál a múltbeli képzési tapasztalatok alkalmazhatóságának vizsgálata A fentiek érdekében vizsgáltam több, mint 20 év képzési anyagát, szakmai és vizsgakövetelményeket, kapcsolódó hatósági előírásokat, jogszabályi megfelelést. Elemeztem a képzések bemeneti követelményeit, az ahhoz kapcsolódó előírásokat. Megvizsgáltam, hogy a szakmai elvárások, a munkabiztonságot érintő előírások és a ténylegesen megvalósuló képzések között milyen kapcsolatrendszer alakult ki, illetve milyen hiányosságok találhatók benne. Javaslatként fogalmaztam meg a gépkategóriák bővítésének szükségességét, rávilágítottam arra, hogy a vizsgáztatásnál a nyelvi problémák áthidalásával megoldást találhatunk a külföldről érkezett munkavállalók képzésére, vizsgáztatásra. Eredményként látható, hogy az építő- és anyagmozgatógép kezelő szakképesítésnek jövője van, „nem vehető le” a képzési palettáról.

Leírás
Kulcsszavak
felnőttképzés, gépkezelői, építő- és anyagmozgatógép
Forrás