Vizsgálatok tokaji aszú borokon prooxidáns hatást mérő biokémiai módszerrel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az aszú borok vizsgálatának technikai alapját az jelentette, hogy a Citokróm C és H2O2 oxidatív reakcióban a ferril-peroxid szabadgyök képződés mellett fotonkibocsátás (kemilumineszcencia képződés) is történik, ami luminométerrel mérhető. Ezt a kemilumineszcencia képződést a különböző borok eltérő mértékben fokozzák. Legerősebben az 5 és 6 puttonyos tokaji aszú borok. Vizsgálataink fontos részét képezte továbbá a lineáris összefüggés kimutatása az aszúk glükonsav tartalma és kemilumineszcencia képződést fokozó hatása között. Emellett igazoltuk a tokaji furmintoknál, hogy a reduktív bor előállítási technika a nem okoz szignifikáns csökkenést a Botrytis hatásban az oxidatív módszerhez képest.

Leírás
Kulcsszavak
Tokaji aszú borok, kemilumineszcencia, B. cinerea
Forrás