Tudásáramlás és tudásmenedzsment egy debreceni középvállalkozásnál

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a tudásmenedzsment rendszerek és a tudásáramlás megjelenése a vállalaton belül, illetve ennek konkrét bemutatása egy debreceni székhelyű középvállalkozás példáján keresztül.Igyekeztem olyan témát választani, amely szorosan kapcsolódik a munkámhoz, hiszen ennél a vállalkozásnál dolgozom immár 16. éve és meglátásom szerint napjainkban igen nagy jelentősége van a szervezeten belüli tudás megszerzésének, fejlesztésének és átadásának.Az elmúlt évtizedben meghatározóvá vált mind hazai, mind nemzetközi szinten a tudásmenedzsment szerepe. Mind az egyéni, mind a szervezeti tudás stratégiai fontosságú tőkévé fejlődött, és a szervezetek mindennapi működésének nélkülözhetetlen részévé vált. A gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően, az információk világában nagyon fontos a tudás menedzselése.Dolgozatom a tudásmenedzsment eszközeit, valamint a tudástranszfer folyamatoknak a bemutatását célozza. Továbbá fő célom, hogy bemutassam a tudás - és tudásmenedzsment, valamint a szervezeti tudás fontosságát, rámutassak az esetleges tudástranszferrel kapcsolatos hiányosságokra, problémákra, illetve erre javaslatokat fogalmazzak meg annál a debreceni székhelyű középvállalkozásnál, ahol immáron 16 éve gazdaságvezetőként dolgozom.Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a szervezeti tudás, mint érték a vállalatok, vállalkozások számára. Egy vállalat egyedi tudása, annak újra felhasználása, fejlesztése versenyelőnyt jelenthet a megrendelők megtartása, új megrendelők megszerzése, illetve a piaci helyzetünk megerősítése érdekében. Véleményem szerint jelen gazdasági körülmények között azok a szervezetek, vállalatok, vállalkozások életképesek, amelyek megfelelő tudással rendelkeznek és képesek arra, hogy ezeket újra hasznosítsák, fejlesszék, gyarapítsák, átadják. A szervezeten belül az egyének tudása és annak fejlesztése, felhasználása a sikeresség egyik fontos kulcsa lehet.

Leírás
Kulcsszavak
tudásáramlás, tudásmenedzsment
Forrás