"Jó gyakorlatok" a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat foglalkozik a "jó gyakorlat" fogalmával és típusaival. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásának törvényi lehetőségei is megfogalmazásra kerülnek. A vizsgálatban résztvevő iskolák oktatási, nevelési munkájának, részletes bemutatása. Kérdőív segítségével Tiszavasvári járás három általános iskolájában végeztem vizsgálatot, hogy milyen módszereket használnak a munkájuk során a hátrányos helyzetű tanulók oktatása érdekében. A dolgozatban elemzem a tanulás és oktatás társadalmi jelentőségét. A szakdolgozatban leírom, hogy az iskolában a pedagógusok milyen "jó gyakorlatokat" használnak a hagyományos oktatási módszereken kívül.

Leírás
Kulcsszavak
jó gyakorlat, hátrányos helyzet, oktatási módszerek
Forrás