A kultúra és közművelődés jelenléte a hátrányos helyzetű családok életében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a kultúra és közművelődés jelenlétét kutatja a hátrányos helyzetű családok életében. Kutatásomat a Láthatatlan Iskola Alapítvány mentorainak és vezetőségi tagjának segítségével végeztem el. Az elméleti részben bemutattam kötődésemet a hátrányos helyzetű gyermekek iránt, valamint a fontosabb kifejezések jelentését mutattam be szakirodalmak segítségével. Az empirikus részben kvantitatítv és kvalitatív kutatási módszerrel végeztem el kutatásomat. Kérdőíves vizsgálat során összehasonlítottam a mentorok válaszait, interjú segítségével pedig részletesebb betekintést nyertem a mentorprogram lényegébe. Eredményeim, hogy a hátrányos helyzetű családok is igénylik a kultúrát, valamint hogy a mentoráltak befolyásoltak mentoraik által, ennek köszönhetően kiszakadnak abból a burokból, melybe bele lettek kényszerítve.

Leírás
Kulcsszavak
Kultúra, Hátrányos helyzet, Mentorálás
Forrás