Egy lépés előre. Hátrányos helyzetű diákok részvétele egy mentorprogramban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A téma aktualitását tekintve megállapítható, hogy a társadalomban, s ebből kifolyólag az oktatás területén évtizedek óta meglévő problémaként van jelen a hátrányos helyzet, s annak továbbörökítő jellege. A hátrányos helyzet csökkentésére számos hátránykompenzáló programot alakítottak ki, amelyek közé tartozik a mentorálási folyamat is, melynek elsődleges céljaihoz sorolható a támogatás biztosítása, illetve a segítségnyújtás egy fiatalabb, tapasztalatlanabb egyén részére. A kutatás alanyait képezik egy több régiót érintő mentorprogramban résztvevő diákok. A vizsgálatra 2019 őszi félévében került sor, amely során a gyermekek mentorprogramtól való elvárásaikra, a tanulás során adódó nehézségeikre és a továbbtanulási terveikre fókuszáltam. Az elméleti áttekintés során a hazai szakirodalmak alapján vizsgáltam a családi háttér és az iskolai eredményesség összefüggéseit, pedagógiai megközelítésből a hátrányos helyzetet, valamint a mentorálás szakirodalmi áttekintésére is kitértem. A vélemények feltárására a legalkalmasabb módszernek a kérdőívet tartottam (N=585). A kvantitatív módszer főbb kérdésblokkjai a tanulók általános adataira, a tanulási motivációra, a leendő mentoruk és a mentorprogramtól való elvárásaikra, valamint a saját vélemények feltárására vonatkoztak. A diákok bemeneti eredményeit vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a programban részt vevő hátrányos helyzetű tanulók több mint felénél észlelhetőek nehézségek a tanulás terén, azonban eléri a 40%-ot azoknak az aránya, akik a közeljövőben szeretnének szakmát szerezni. A diákok programmal kapcsolatos elvárásai szerint a tanulás támogatásán kívüli programokat részesítik előnyben, s ezen összetevők mentén, különböző változókkal megvizsgálva eltéréseket tártam fel. A programmal kapcsolatos elvárások szerint klasztereket alakítottunk ki, amely alapján a tanulók köre három csoportra osztható. Ennek alapján megállapítható, hogy a résztvevők köre nem homogén, megfigyelhető egy passzív csoport jelenléte is, akiknél erőteljesebb a tanulás során adódó nehézségek megléte.

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, iskolai eredményesség, mentorálás, hátránykompenzálás
Forrás