Het theoretische onderzoek van de taalverwerving

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat a nyelvelsajátítást vizsgálja, általánosságban, tehát nem egy konkrét nyelv esetében. A második nyelvelsajátítást befolyásoló tényezők vizsgálata a legfőbb célja a dolgozatnak. A tényezők között szerepel többek között az életkor, a motiváció valamint a nyelvi input és a szociokulturális tényezők. Az elmúlt évszázad feltevései és hipotézisei vezetik fel a szakdolgozatot, melyet a tényezők jellemzése követ. A hipotézisek között Stephen Krashen és Noam Chomsky nyelvelsajátításról alkotott nézetei mellett a "köztes nyelv" szerepe kerül vizsgálatra. A befolyásoló tényezők között a dolgozat kiemelten foglalkozik az életkorral, valamint a nyelvi inputtal.

Leírás
Kulcsszavak
nyelvelsajátítás, második nyelvelsajátítás, befolyásoló tényezők a nyelvelsajátításban
Forrás