Protein foszfatáz Z regulátor fehérjék vizsgálata Candida albicans-ban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A protein foszfatáz Z a szerin/treonin protein foszfatáz enzimcsaládba tartozó gomba specifikus protein foszfatáz, amit az opportunista patogén Candida albicans-ban a CaPPZ1 gén kódol. A gén terméke a CaPpz1 fehérje szerepet játszik a stressz válasz és a gombafonalak (hífa) növekedésének szabályozásában, ezért orvosbiológiai jelentőséggel bír. Munkám célja a foszfatáz regulációjának felderítése. Irodalmi adatok alapján ismeretes volt, hogy Saccharomyces cerevisiae-ben a ScHal3 és ScVhs3 fehérjék gátolják a foszfatáz Z aktivitását. Ezek a gátló fehérjék a hasonló szerkezetű ScCab3 fehérjével együtt részt vesznek a Coenzim A bioszintézisében is. Szekvencia hasonlóság alapján C. albicans-ban két nagyon hasonló fehérjét találtunk amelyeket CaHal3 és CaCab3 névvel láttunk el. Munkám során fehérje-fehérje interakciós vizsgálatokat végeztem a CaPpz1 és a lehetséges gátló fehérjék közötti kölcsönhatások kimutatására. A glutation-Sepharose 4B gyantához GST-cimkével ellátott rekombináns CaHal3 és CaCab3 fehérjéket kötöttem, majd a gyantát His-cimkével rendelkező CaPpz1 fehérjével inkubáltam. A foszfatáz kikötődését mosás és elúció után Western blot módszerrel detektáltam. Eredményeim szerint mind a CaHal3, mind a CaCab3 képes a CaPPZ1-hez kötődni. Ezzel összhangban a laboratórium munkatársai enzim aktivitás mérésekkel igazolták, hogy a CaHal3 és CaCab3 is képes gátolni a CaPpz1 foszfatáz aktivitását. A fehérje kölcsönhatások fiziológiás szerepét hal3 deléciós mutáns S. cerevisiae törzsben tanulmányoztam. Megvizsgáltam, hogy a CaHal3 és CaCab3 fehérjék expressziója hogyan befolyásolja a mutáns törzs életképességét só (LiCl) és sejtfal károsító anyag (Hygromicin B) által kiváltott stressz körülmények között. Azt tapasztaltam, hogy a várakozással ellentétben a CaCab3 fehérje komplementálta az ScHal3 hiányát, míg a szerkezetileg jobban hasonló CaHal3 fehérjének nem volt hatása. Konklúzióként elmondható, hogy bár az in vitro mérések szerint a C. albicans CaHal3 és CaCab3 fehérje egyaránt képesek a CaPpz1 foszfatázhoz kötődni in vivo körülmények között csak a CaCab3 bizonyult hatékonynak. Tehát az általunk megvizsgált két gombafajban a foszfatáz Z regulációját valószínűleg más fehérjék valósítják meg.

Leírás
Kulcsszavak
Candida albicans, Protein foszfatáz, Hal3, Cab3
Forrás