Takarítás validálása és verifikálása a Master good Kft. petneházi üzemében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban rövid áttekintést adok az élelmiszerbiztonság fejlődéséről, összefoglalom az előállítás során előforduló fizikai, kémiai és mikrobiológiai veszélyeket, valamint az ezek elhárítására kialakított takarítási folyamatok lehetőségeit foglalom össze. Végezetül saját tapasztalataimat összegzem a szakmai gyakorlatom során végzett vizsgálataimról, melyek a Master Good Kft. petneházi továbbfeldolgozó üzem takarítási programja hatékonyságának ellenőrzését célozták meg.

Leírás
Kulcsszavak
validálás, verifikálás, higiénia, takarítás, baromfi
Forrás