Őszi búzafajták (T. Aestivum) extenzográfos és alveográfos paramétereinek vizsgálata

Absztrakt

ŐSZI BÚZAFAJTÁK EXTENZOGRÁFOS ÉS ALVEOGRÁFOS PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA

PONGRÁCZNÉ BARANCSI ÁGNES

Jelenleg a nemzetközi és a hazai gabonapiacon történő értékesítés esetén igény mutatkozik speciális reológiai vizsgálatok, legfőbbképpen a tészta erejét jelző paraméterek iránt. Értekezésem megírásának fő célkitűzései között szerepelt a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. Kecskés telepén folytatott őszi búzafajta összehasonlító, a Magyarországon köztermesztésben lévő szegedi nemesítésű őszi búzafajták extenzográfos és alveográfos paramétereinek meghatározása, az évjárat és fajta hatásának az adott paraméterre történő hatása, a vizsgált fajták sütőipari értékskálával történő kategorizálása, valamint a meghatározott paraméterek közötti kapcsolat feltárása, az eredmények becsülhetősége, hogy a malom- és sütőipari gyakorlat számára is hasznosítható eredményekkel szolgálhassak. Az általam vizsgált 25 őszi búzafajta a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. Kecskés telepén 2005-2007 években folytatott fajta összehasonlító kísérletéből származott. A statisztikai értékelést azon 10 fajtán végeztem el, melyeket mind a három évben termesztettek a szegedi kísérleti telepen. Vizsgálataim során négyféle műszeres elemzést hajtottam végre. Az extenzográfos mérést és minősítését Brabender extenzográffal és SMS2 Texture Analyserrel (Kieffer), valamint az alveográfos méréseket Chopin alveográffal és SMS2 Texture Analyser (Dobraszczyk) D/R fújórendszerével határoztam meg a hatályos szabvány és egyéb vevői specifikációk előírásaiban foglalt határértékek alapján.

Kulcsszavak: őszi búzaliszt, extenzográfos vizsgálat, alveográfos vizsgálat EXAMINATION OF EXTENZIGRAPHICAL AND ALVEOGRAPHICAL PARAMETERS OF WINTER WHEAT VARIETIES

ÁGNES BARANCSI PONGRÁCZNÉ

Abstract Nowadays, there is a growing claim for the special rheological examinations, mostly for the extensibility and resistance of extension parameters both in the international and most of the Hungarian wheat export markets. The objectives of my dissertation were the followings: first of all the examination of alveographical and extensigraphical parameters of winter wheat varieties in Szeged breeding station, which were originated from Kecskés Station of Cereal Research Non Profit Company, as well as the categorisation of analysed varieties in a special baking industry value-scale, and the exploration of correlation among the analysed parameters to give useful results for mill- and baking industrial practice. The analysed 25 winter wheat samples, which were produced in 2005-2007, originate from Kecskés breeding station of the Cereal Research Non Profit Company. I made statistical analysis only with the 10 varieties which were grown in those three years in Szeged breeding station. I used four instruments for the examinations. I specified and qualified the extensigraphical parameters with Brabender extensigraph and SMS2 Texture Analyser (Kieffer) and the alveographical parameters with Chopin alveograph SMS2 Texture Analyser (Dobraszczyk) D/R system corresponding to the limit of valid standards and some other specifications of costumers.

Keywords: winter wheat flour, extensigraphical examination, alveographical examination

Leírás
Kulcsszavak
őszi búzaliszt, winter wheat flour, alveográfos vizsgálat, extenzográfos vizsgálat, alveographical examination, extensigraphical examination
Forrás