Light-induced non-adiabatic processes in diatomic systems

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom kis, kétatomos molekuláris rendszerekben végbemenő nemadiabatikus molekuladinamika tárgyalásával foglalkozik. A kapcsolódó jelenségek közül tárgyalom a vibrációs csapdázódást D2+ rendszerben. Egy másik munkám a szintén D2+ kétdimenziós dinamikai modelljében kialakuló, fénnyel indukált kónikus kereszteződések (LICI) Berry vagy topológiai fázisának meghatározására fókuszál. Vizsgálom a LiF és MgH+ rendszerek elektronszerkezeti tulajdonságait. A MgH+ molekula esetében a rendszer átmeneti dipólusmomentumának molekulatengelyhez képesti irányának fotofragmens-eloszlásra gyakorolt hatását tárgyalom.


My dissertation discusses non-adiabatic molecular dynamics in small, diatomic systems. In terms of related phenomena, I study the vibrational trapping effect in the D2+ system. Another work focuses on the determination of Berry's phase (or topological phase) attributed to the light induced conical intersection (LICI) formed in the 2D description of D2+. I also determine and discuss the electronic structure properties of two different systems, LiF and MgH+. In the case of the latter, I study the impact of the direction of the transition dipole moment of the system on the angular distributions of the dissociating photo-fragments.

Leírás
Kulcsszavak
non-adiabatic molecular processes, nemadiabatikus molekulafizikai folyamatok, dissociation dynamics, disszociációs dinamika
Forrás