A kormányhivatalok HR funkciói, különös tekintettel a munkaerő ösztönzési rendszerre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A közigazgatásban az utóbbi évtizedben a versenyszféra HR menedzsment funkcióihoz és megoldásaihoz való közeledés figyelhető meg, amelynek létjogosultsága vitathatatlan. A kérdés inkább az, hogy a versenyszféra HR szemlélete milyen módon adaptálható a közigazgatásban, képesek-e a szervezetek az egyes HR funkciók megfelelő működtetésére. A dolgozat alapvető célja, hogy beazonosítsa a kormányhivataloknál jelenleg működő egyes HR menedzsment funkciókat és jellemezze azok alkalmazását. Az egyes funkciók – kiemelten az ösztönzésmenedzsment – számbavételét követően kísérletet tesz annak megválaszolására, hogy a létrejött HR menedzsment alkalmas-e ellátni funkcióját, azaz a munkaerő maximalizálásán keresztül optimalizálni a kormányhivatalok teljesítményét és hatékonyságát. A dolgozat nem csupán kritikát fogalmaz meg, hanem megoldási javaslatokat is felvázol.

Leírás
Kulcsszavak
emberi erőforrás menedzsment, közigazgatás, ösztönzésmenedzsment
Forrás