HER2-specifikus kiméra antigén receptorral módosított T-sejtek citotoxikus hatásának vizsgálata trasztuzumab rezisztens emlőtumoron

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A klinikai onkológia elmúlt évtizedének óriási eredménye, hogy a daganatos betegségek kezelésének klasszikus protokolljai mellé új terápiás lehetőségként felsorakoztak a különböző biológiai és immunterápiák. A cél egy gyors, célzott, a beteg szervezetét kevésbé megterhelő terápia kidolgozása, mely a tumorok széles spektrumában hatékony lehet, ami egy tökéletesen személyre és daganattípusra szabható, ultraszelektív és specifikus megoldást kínál.
A kiméra antigén receptorral (CAR)- módosított T-sejtek bevonásával történő immunterápia vonzó lehetőség az előrehaladott emlőrákos betegek eredményeinek javítására Az immunsejtek felszínén természetes körülmények között kifejeződik egy felismerő egység (ún. T sejt receptor komplex), ami képes a szervezet számára veszélyes anyagokat azonosítani, majd beindítani különböző sejtölő mechanizmusokat. A molekuláris biotechnológia képes arra, hogy ezt a speciális felismerő egységet laboratóriumi körülmények között előállítsa, módosítsa, majd retro- és lentivírusok felhasználásával beépítse az immunsejtekbe. Az eljárás alapja a kiméra antigén receptor (CAR), egy szintetikus fehérje, mely egyazon molekulában ötvözi az antitestek és a T-sejt receptorok (TCR) legfontosabb funkcióit: a molekuláris célpont specifikus felismerését, majd a limfociták nagy hatásfokú aktiválását. Jelen munkában olyan humán T-limfocitákat állítottunk elő, amelyek trastuzumab eredetű 4D5 extracelluláris felismerési domént expresszálnak, majd teszteltük citotoxikus funkciójukat rezisztens emlőtumorokkal szemben. A 4D5 (trastuzumabbal azonos) felismerő egység (scFv) beillesztése a CAR szekvenciába lehetővé tette az aktívan mozgó CAR T-sejtek által közvetített közvetlen (direkt) antigén felismerés hatékonyságának összehasonlítását a passzívan diffundáló antitestek által közvetített közvetett (indirekt) felismeréssel.

Leírás
Kulcsszavak
ELISA-klónozás, baktériumok transzformálása, emlős sejtek transzfektálása, primer humán T-sejtek izolálása, fluoreszcens jelölés, kokultúra kísérletek, primer humán T-sejtek transzdukálása
Forrás