A temetők szerepe a növényi biodiverzitás megőrzésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkra a szakemberek felismerték az emberi tevékenység által létrehozott bizonyos élőhelyek, mint például a temetkezési helyek jelentős szerepét a biodiverzitás megőrzésében. Bár a temetkezési helyek a legtöbb tartósan emberek által lakott vidéken (ezáltal szinte minden klímazónában és biogeográfiai régióban) régóta, jelentős számban és nagy összesített kiterjedésben léteznek, valamint régészeti és kulturális szempontból régóta kutatják őket, ökológiai és természetvédelmi jelentőségüket elég későn ismerték fel, és élővilágukról a mai napig kevés átfogó ismerettel rendelkezünk. Jelen munkában európai és kis-ázsiai temetőkben folytatott kutatásaink, valamint a temetők és templomkertek biodiverzitás megőrzésében betöltött szerepéről szóló szakirodalmi áttekintő („review”) tanulmányunk eredményeit foglaltam össze. Terepi vizsgálatainkat összesen 4 ország területén folytattuk. Az orchideák vizsgálata mellett munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk a Pannon Ökorégió temetőiben történő kutatásokra, melyek során egy ritka cserjefaj (Spiraea crenata), egy szárazgyepi specialista faj (Sternbergia colchiciflora), és más ritka sztyeppnövények előfordulásait kerestük temetőkben. Kutatásaink terepi és szakirodalmi kutatások segítségével egyaránt megerősítették a temetők szerepét a növényi biodiverzitás megőrzésében. Munkánk során bizonyítottuk, hogy az orchideák előfordulása török temetőkben nem ritka jelenség; a temetők így fontos szerepet játszhatnak az orchideák megőrzésében. Kutatásaink alapján bebizonyosodott, hogy a világ több tájához hasonlóan Kis-ázsiában és Európában is fontos természeti értékek őrzői a temetők; emellett az évek alatt az a határozott álláspontunk alakult ki, hogy az évszázadok óta temetkezési célokra használt kultikus helyeken a nyugati temetkezési szokások átvételével a természeti értékek veszélybe kerültek; a temetkezési helyek kultúrtörténeti és természeti értékeinek fennmaradása pedig szorosan összefügg.

Nowadays conservational professionals have recognized that some of the anthropogenically influenced habitats, such cemeteries. Although burial sites exist in a large number and in large spatial dimensions in populated areas (and thus in almost all climate zones and biogeographical regions) for a long time, and they are well researched for archaeological and cultural perspectives, their ecological and conservational significance for natural values has been recognized late, and we have little general knowledge of their wildlife to this day. In the present work, I aimed to review the conservation role of burial sites and reveal knowledge gaps in this topic; while I have also summarized the results of our field research in cemeteries of Europe and Asia Minor. We carried out our field evaluations in a total of 4 countries. In Turkey and Albania, we examined the taxa of the family of orchids. In addition to the examination of the orchids in Turkey, we paid special attention to researches in the cemeteries of the Pannon Ecoregion, where we documented the occurrences of a rare shrub species (Spiraea crenata), a dry grassland specialty species (Sternbergia colchiciflora) and other rare steppe plants in cemeteries. Reviewing the most important studies in the topic revealed the huge role of sacred burial sites of the World in biodiversity conservation, while our field researches has confirmed the role of cemeteries in conserving plant biodiversity. Based on our research, it has been proved that in many parts of the world, cemeteries are important for the conservation of natural values in Asia Minor and Europe; in addition, over the years, we became convinced that natural sites are endangered by adopting more and more the Western burial habits; therefore we suggest that the conservational of cultural and historical values of burial sites is closely related, and burial traditions and management methods in cemeteries should be conserved in their sustainable condition.

Leírás
Kulcsszavak
Antropogén élőhelyek, másodlagos élőhelyek, szent temetkezési helyek, Kis-Ázsia, biodiverzitás, orchideák, urbanizációs gradiens, Anthropogenic habitats, secondary habitats, sacred sites, burial places, Asia minor, Biodiversity, Cemeteries, Orchidaceae, Urban-rural gradient
Forrás