Diszlexia a digitális korban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat bemutatja az ezredforduló utáni felerősödött digitalizációs jelenség hatását a diszlexiára. Feltárja, hogy a megváltozott környezeti tényező, a digitális tanulás miként befolyásolja a diszlexiás gyermekek tanulmányi teljesítményét. Továbbá feltárja azt is, hogy milyen kihívásokkal küzdöttek a diszlexiás tinédzserek a 2020-as tantermen kívüli digitális munkarend időszakában, mi okozott tanulásukban nehézséget. A szakdolgozat saját egyszeri keresztmetszeti kérdőíves vizsgálaton alapuló, empirikus jellegű, a kérdőívet 11-18 éves diszlexiás gyerekek és szüleik töltötték ki. A szakdolgozat két fő részre tagolódva mutatja be a környezeti tényezők befolyását a tanulásra vonatkozóan. Az első részben a generáció fogalmi meghatározása után bemutatja a szakdolgozati vizsgálat által érintett Z generáció virtuális világban tapasztalható sajátosságait, feltárja az ezredforduló utáni jelen kor digitális kultúrájának megismerő funkciókra, a Z generációra és a tanulásra gyakorolt hatását, valamint a diszlexia fogalmi meghatározását követően a diszlexia okait, tüneteit, terápiáját és a diszlexiások távoktatásban megjelenő problémáit. A dolgozat második része bemutatja diszlexiás tanulókra kiterjesztett vizsgálat célját, célcsoportját, a vizsgálat módszerét és eszközét, valamint a vizsgálat eredményeit. Az eredmények elemzését követően megfogalmazza a levont következtetéseket, végül felhívja a figyelmet a jövőbeni feladatokra, lehetőségekre a specifikus tanulási zavarral küzdő, konkrétan a diszlexiás tanulók speciális sajátosságait szem előtt tartva.

Leírás
Kulcsszavak
diszlexia, Gyógypedagógia, digitalizáció
Forrás