Az OpenGL megjelenítési lehetőségeinek összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az OpenGL API átfogó bemutatását tartalmazza, emellett a számítógépes 3D-grafika hardveres alapjait, fogalomrendszerét és módszereit ismerteti. Az API eredetének, filozófiájának, fejlődésének, lehetőségeinek elemzése mellett a dolgozat felöleli mindazokat a feladatokat, melyek felmerülnek egy önálló interaktív 3D-s alkalmazás elkészítésekor. A tárgyalt témakörök egy részét egy sétaszimulátor, illetve egyszerű grafikai motor fejlesztésén keresztül illusztrálja.

Leírás
Kulcsszavak
OpenGL, grafika, 3D-grafika, geometria, sétaszimulátor, 3D-motor
Forrás