Stressz és humor-coping az iskolában

Dátum
2013-05-07T12:46:52Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen munkámban a stressz és kiégés, valamint az ezekre reagáló coping-mechanizmusok jelenségkörét jártam körül és tekintettem át, leszűkítve a területet az iskolára, mint a teljesítmény prezentálásának és az egyik legmarkánsabb szociális közeg, az iskolai kortárskapcsolatok kibontakozásának helyszínére. Emellett mint lehetséges stresszre adott válaszreakciót, a humor-copingot vizsgáltam meg. A két jelenség közötti összefüggéseket tanárok és diákok mintáján tártam fel, és több (nem jelentősen szignifikáns) érdekes eredményre jutottam.

Leírás
Kulcsszavak
stressz, coping, humor-coping, iskola, tanár, hallgató, kiégés, humor
Forrás