Az influenszer marketing és annak fogyasztói magatartásra gyakorolt hatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A közösségi média felületeken történő reklámozást illetően megkerülhetetlenné vált az influenszer marketing, amely az elmúlt évek során egyre népszerűbb lett. A vállalatok felismerték a véleményvezérekben rejlő lehetőségeket, vagyis, hogy segítségükkel még ismertebbé és még népszerűbbé tehetik termékeiket vagy szolgáltatásaikat, ezért közülük egyre többen alkalmazzák ezt a relatíve új keletű marketingkommunikációs eszközt. Dolgozatom legfőbb célkitűzése volt, hogy felkutassam az influenszer jelenség gyökereit, valamint hogy egy átfogó képet nyújtsak az influenszer marketing jelentőségéről, működéséről, sikerének okairól, továbbá annak fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásáról. A két megfogalmazott hipotézisem szerint az influenszer követés függ az életkortól, továbbá a véleményvezérek főként a Z generációt képesek megszólítani. Célkitűzéseim megvalósításához a releváns szakirodalmak feldolgozásán kívül szakértői interjút is készítettem két magyar véleményvezérrel, hogy az influenszer marketinget gyakorlati oldalról is átlássam. A primer kutatás részeként kvantitatív adatgyűjtést is végeztem, illetve egy, a fogyasztói magatartás vizsgálatára irányuló kérdőív segítségével felmértem a kitöltők attitűdjét a témával kapcsolatban. A vizsgálatok során beigazolódott a felvetésem, miszerint az életkor és az influenszer követés között valóban szignifikáns összefüggés van, de ezen kívül a kutatás arra is rávilágított, hogy bár a Z generáció számára elfogadottabb az, ha influenszerek reklámoznak egy terméket vagy szolgáltatást, tagjai a véleményükre a vártnál sokkal kisebb mértékben adnak.

Leírás
Kulcsszavak
influenszer, influenszer marketing, influencer, influencer marketing, fogyasztói magatartás
Forrás