Késedelmes diplomaszerzés elemzése Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomhoz feldolgozott szakirodalomban ismertettem a tanulás meghatározását különböző aspektusokból. Feltérképeztem, hogy milyen motiváló tényezők játszanak szerepet a felsőfokú oktatásba való jelentkezés alkalmával. A végzettség megszerzéséhez teljesíteni kell a választott felsőoktatási intézmény követelményeit, melyeket általánosan bemutatok. Tanulmányaim folyamán találkoztam a báránybőr-hatás (sheepskin effect) jelenségével az alapképzés keretében. A báránybőr-hatás révén mutatkozik meg a végzettség minőségének a hozzáadott értéke a munkaerő-piaci javadalmazás során. Így munkám során szeretném bemutatni ennek elméleti hátterét is. Kérdéseim tesztelésére a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2013. évi adatfelvételét használtam fel, ezért szeretnék néhány szót szólni a rendszer kialakításának hátteréről is. Második fejezetben ismertetem az adatfelvétel módszertanát és a mintafelvételi sokaság összetételének elemzését. Harmadik fejezetben keresem az összefüggéseket diplomamunkám elkészítésének kutatási kérdéseire. Munkám zárásaként az eredmények révén ismertetem a következményeket, valamint néhány javaslattal élnék további kutatások elvégzésére. Végezetül összefoglalom a kérdéseimre vonatkozó, számomra válaszként szolgáló eredményeket.

Leírás
Kulcsszavak
tanulás, DPR, SPSS, báránybőr-hatás, felsőoktatási motiváció, oktatás
Forrás