Késedelmes diplomaszerzés elemzése Magyarországon

dc.contributor.advisorKun, András István
dc.contributor.authorÉsik, Anett
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2015-11-27T10:19:10Z
dc.date.available2015-11-27T10:19:10Z
dc.date.created2015-11-27
dc.description.abstractDiplomadolgozatomhoz feldolgozott szakirodalomban ismertettem a tanulás meghatározását különböző aspektusokból. Feltérképeztem, hogy milyen motiváló tényezők játszanak szerepet a felsőfokú oktatásba való jelentkezés alkalmával. A végzettség megszerzéséhez teljesíteni kell a választott felsőoktatási intézmény követelményeit, melyeket általánosan bemutatok. Tanulmányaim folyamán találkoztam a báránybőr-hatás (sheepskin effect) jelenségével az alapképzés keretében. A báránybőr-hatás révén mutatkozik meg a végzettség minőségének a hozzáadott értéke a munkaerő-piaci javadalmazás során. Így munkám során szeretném bemutatni ennek elméleti hátterét is. Kérdéseim tesztelésére a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2013. évi adatfelvételét használtam fel, ezért szeretnék néhány szót szólni a rendszer kialakításának hátteréről is. Második fejezetben ismertetem az adatfelvétel módszertanát és a mintafelvételi sokaság összetételének elemzését. Harmadik fejezetben keresem az összefüggéseket diplomamunkám elkészítésének kutatási kérdéseire. Munkám zárásaként az eredmények révén ismertetem a következményeket, valamint néhány javaslattal élnék további kutatások elvégzésére. Végezetül összefoglalom a kérdéseimre vonatkozó, számomra válaszként szolgáló eredményeket.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.courseVezetés és szervezés mesterszakhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent64hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/219536
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjecttanuláshu_HU
dc.subjectDPRhu_HU
dc.subjectSPSShu_HU
dc.subjectbáránybőr-hatáshu_HU
dc.subjectfelsőoktatási motivációhu_HU
dc.subjectoktatáshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleKésedelmes diplomaszerzés elemzése Magyarországonhu_HU
dc.title.translatedAnalysis of delayed graduation in Hungaryhu_HU
Fájlok