Sajátos nevelési igényű, és hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztatása testnevelés órán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Absztrakt

A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatás teljes jogú tagjai. A szakdolgozatom célja, hogy megnézzük ezeknek a gyerekeknek a testnevelés órán való foglalkoztatását. A vizsgálatom interjú keretében történt meg, és tíz válaszadó segítségével térképezem fel a SNI tanulók testnevelés órai munkáját, a pedagógusoknak nyújtott szakmai segítség lehetőségeit, valamint a sajátos nevelési igényű és ép gyerekek kapcsolatait. A tanulmány bizonyítani igyekszik, hogy a gyerekek kapcsolata a testnevelés órákon teljesen elfogadó mindenkivel szemben. Rámutat, hogy a tanulók egymással szemben mutatott viselkedését, együttműködését nem befolyásolja. Továbbá arra keres választ, hogy milyen irányú szakmai útmutatást lehetne nyújtani a sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatban a testnevelést tanító pedagógusoknak. Igyekszünk megismerni, hogy mivel lehetne segíteni a munkájukat még jobban. Az eredmények tükrében, tovább lehet kutatni, hogy lehetne ezt megvalósítani. Másrészt megvizsgáljuk, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek hozzáállása, munkavégzése a testnevelés órákon, mutat-e eltérést a társaikhoz képest.

Leírás
Kulcsszavak
SNI, testnevelés óra, sajátos nevelési igényű tanulók, hátrányos helyzet
Forrás