A higiénikus tejtermelés műszaki és szervezési tényezői tehenészeti telepeken

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a higiénikus tejtermelés fontosságát, és körülményeit vizsgálom, illetve mutatom be, két hazai gazdaság tevékenységének tanulmányozása által. Felmérésem célja az volt, hogy felhívjam a figyelmet a termelés során folytatott egyes műveletek be nem tartásának veszélyforrásaira, valamint, hogy bemutassam, milyen következményekkel járhat a nem megfelelő munkavégzés, illetve az előírások figyelmen kívül hagyása. Kutatásom két gazdaság egészére terjedt ki. Vizsgáltam a gazdaságok elhelyezkedését és felszereltségét, a dolgozói higiéniát, a tartástechnológiát, a takarmányozást, az állatok egészségének megőrzését, az ápolást, valamint a fejést és a tejkezelés. Munkámat elsősorban a telepeken végzett felmérések (szóbeli interjú, módszeres megfigyelés) segítették, amihez nagyban hozzájárultak az egyes szakirodalmak áttanulmányozása során szerzett ismereteim, valamint néhány dokumentum feldolgozása is.

Leírás
Kulcsszavak
higiénikus tejtermelés, személyi higiénia, fejés-tejkezelés, tehenészeti telep, kitrágyázás, bealmozás
Forrás