Generalized derivations

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Először nemzéró valós derivációk létezésének kérdését tárgyaljuk. Ezt követően bevezetjük az általánosított deriváció fogalmát. Megfogalmazzuk az alábbi problémát: mely függvényekre nézve kell deriváció legyen egy függvény, hogy automatikusan (standard) deriváció legyen. A dolgozat további részében ennek a kérdésnek két speciális esetével (additív, illetve Leibniz-típusú függvényekkel) foglalkozunk. Végül derivációk három alkalmazását mutatjuk be részletesebben.

Leírás
Kulcsszavak
deriváció, derivation, függvényegyenlet, functional equation, additív függvény, additive functions
Forrás