A teljesítményértékelés, az ösztönzés és fejlesztés kapcsolatának elemzése az Egészségügyi Holding Zrt. – ben

Dátum
2012-03-27T08:50:52Z
Szerzők
Oroszné Bódi, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az emberi erőforrás menedzsment olyan feladatok együttese, amely az emberi erőforrások hatékony felhasználását segíti elő úgy, hogy közben az egyéni és a szervezeti célok megvalósulását is szem előtt tartja. A stratégiai szemlélet előtérbe kerülésével az emberi erőforrás menedzsment nemcsak funkcionális feladatokat lát el. • Teljesítménymenedzsment: Alapvetően az egyéni és a szervezeti célok meghatározása, ezek összhangba hozása, egyeztetése. Alapja lehet a bérezésnek. Az elvárt teljesítménytől való lemaradás okának felkutatása is cél lehet. Segíthet képzési programok, karriertervezés, beválás eldöntésében. • Kompenzáció és javadalmazás: A kompenzáció az elvégzett munkáért járó anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatások összességét jelenti. Ezen terület anyagi jellegű részegysége a javadalmazási rendszer. A teljesítményhez kapcsolódó része az ösztönzés. • Emberi erőforrás – fejlesztés: A fejlesztés fontos folyamat bármely területen működő vállalat számára. A környezet változásaihoz, a technológiai fejlődéshez nem megfelelően alkalmazkodók lemaradhatnak a versenytársaikhoz képest.
Leírás
Kulcsszavak
teljesítményértékelés, ösztönzés, fejlesztés, emberi erőforrás menedzsment
Forrás