Matematikai oktatóprogram

Dátum
2006-06-27T14:45:22Z
Szerzők
Szabó, Pál
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az oktatás mindig is fontos volt az emberiség számára. A tudás az egyike azoknak a néhány fontos tulajdonságunknak, amelyekkel kiemelkedtünk az állatvilágból. Ennél fogva ezt az értékes tulajdonságunkat érdemes minél inkább felfejleszteni. Az informatika egy aránylag új tudományág. A második világháború körül még nagyon kezdetleges számítógépek voltak, amik a mai mikroszámítógépekhez még elvben is csak alig hasonlítanak. Ez alatt a pár évtized alatt hihetetlen fejlődésen esett át a számítógép, és egy teljesen új tudományág épült fel erre a találmányra. A számítógépek nagyon sokrétű felhasználhatósággal rendelkeznek, többek között a szakdolgozat témájául szolgáló oktatóprogramok futtatására is szolgálnak. De mik is ezek az oktatóprogramok? Olyan programok, amelyekkel valami újat tanulhatunk meg, vagy a meglévő tudásunkat mélyíthetjük el, illetve gyakorolhatjuk is. Ahhoz, hogy egy oktatóprogramot jónak lehessen minősíteni, sok követelménynek kell megfelelnie. Interneten nagyon sok ilyen program elérhető, de sajnos csak kis része az, amely ha nem is minden követelménynek, de a legtöbbnek eleget tesz. Természetesen vannak színvonalasan elkészített programok, de nem nehéz olyat találni, amely inkább árt, mint segít. A munkám célja, hogy az általam készített, matematikai tételeket ismertető és gyakoroltató oktatóprogramot bemutassam, illetve előtte egy kis eszmefuttatást írjak az oktatásról és az oktatóprogramokról. A szakdolgozatomnak - magán a programon kívül – három fő része van. Az első részben egy kis általános áttekintést adok az oktatóprogramokról, illetve ezeknek a fajtáiról, lehetőségeiről. Ezután következik az általam készített program bemutatása, mely során megpróbálom a program összes funkcionalitását bemutatni, a követhetőség kedvéért a programból kimásolt képekkel segítve. A harmadik nagyobb részben a program „éles helyzetben” való helytállásáról szólok pár szót, vagyis a célközönség elé vetés során tapasztalt információkat közlöm, és próbálom értelmezni.
Leírás
Kulcsszavak
matematika, magasság, sinus, cosinus, befogó, Pitagorasz, háromszög, oktatóprogram
Forrás