Fluortartalmú morfolinó nukleozidok tervezése és szintézise

Dátum
Szerzők
Hotzi, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Debreceni Egyetem Gyógyszerészi Kémia Tanszékén évek óta kutatják a nukleotid- és nukleozid-analóg hatóanyagokat és szintetikus előállításuk lehetőségeit. A morfolinók olyan nukleozid-analógok, melyeknek a szénhidrát része van módosítva. A morfolinók előállításához szükséges nukleozid-dialdehidek reduktív aminálási reakcióját már számos publikációban leírták. Az utóbbi évek kutatásai során a fluortartalmú oldallánc hattagú gyűrűbe történő bevitelét is megvalósították funkcionalizált pentándialdehidek és fluortartalmú aminok alkalmazásával. A diplomamunkám során a két módszert együtt alkalmazva, nukleozid-dialdehidek és fluoros-aminok felhasználásával állítottam elő fluortartalmú morfolinó származékokat. A reakciókhoz szükséges fluoros-aminok alkalmazására a Gyógyszerészi Kémia Tanszék és a SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézetének együttműködése révén nyílt lehetőségem. A fluortartalmú gyógyszerek egyre jelentősebb teret hódítanak a gyógyászatban. Fluor bevitele révén számos farmakokinetikai és farmakodinámiás tulajdonságai javulnak a potenciális gyógyszermolekuláknak. Ez a magyarázata annak, hogy a fluor felhasználása a gyógyszeriparban folyamatosan nő és intenzív kutatások folynak a témában. A kísérleteim során a rendelkezésemre álló fluoros-aminok közül a 2-fluoretil-amint, a 2,2-difluoretil-amint, a 2,2,2-trifluoretil-amint és a 3,3,3-trifluorpropil-amint vizsgáltam. A reakciókban a fluoratomok számának és a szintetizált vegyületek szerkezetének, illetve a reakciók hozamának összefüggéseit tanulmányoztam.
Leírás
Kulcsszavak
morfolinó, nukleozid-analóg, fluoros-amin, reduktív aminálás
Forrás