A vezető tisztségviselő felelősségének alakulása

Dátum
Szerzők
Perduk, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vezető tisztségviselő szerepe és jelentősége megkérdőjelezhetetlen a gazdasági társaságok működésében. A gazdasági társaságok, mint jogi személyiséggel rendelkező jogalanyok, tevékenységüket csak általuk tudják kifejteni. Annak érdekében, hogy feladatukat el tudják látni nagyfokú döntési szabadsággal rendelkeznek, melyhez azonban szigorú felelősségi szabályok kapcsolódnak. A vezető tisztségviselő felelőssége többirányú, sokrétű. Felelőssége ugyanúgy lehet polgári jogi, mint büntetőjogi. Felelhet a hitelintézeti törvény, az adójogi szabályok, és a befektetési szolgáltatásokról szóló törvény alapján – a teljesség igénye nélkül. Irányát tekintve megkülönböztetendő a belső, társasággal szembeni és külső felelőssége. A dolgozat célja a hatályos magánjogi felelősségi szabályozás, valamint annak bemutatása, miként változtak az irányadó szabályok, hogyan alakította mindazokat a joggyakorlat, valamint a külföldi jogintézmények hazai térnyerése.
Leírás
Kulcsszavak
vezető tisztségviselő, kontraktuális, deliktuális kárfelelősség, gazdasági társaság
Forrás