A vezető tisztségviselő felelősségének alakulása

dc.contributor.advisorZoványi, Nikolett
dc.contributor.authorPerduk, Erzsébet
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-01-26T11:49:15Z
dc.date.available2021-01-26T11:49:15Z
dc.date.created2021-01-22
dc.description.abstractA vezető tisztségviselő szerepe és jelentősége megkérdőjelezhetetlen a gazdasági társaságok működésében. A gazdasági társaságok, mint jogi személyiséggel rendelkező jogalanyok, tevékenységüket csak általuk tudják kifejteni. Annak érdekében, hogy feladatukat el tudják látni nagyfokú döntési szabadsággal rendelkeznek, melyhez azonban szigorú felelősségi szabályok kapcsolódnak. A vezető tisztségviselő felelőssége többirányú, sokrétű. Felelőssége ugyanúgy lehet polgári jogi, mint büntetőjogi. Felelhet a hitelintézeti törvény, az adójogi szabályok, és a befektetési szolgáltatásokról szóló törvény alapján – a teljesség igénye nélkül. Irányát tekintve megkülönböztetendő a belső, társasággal szembeni és külső felelőssége. A dolgozat célja a hatályos magánjogi felelősségi szabályozás, valamint annak bemutatása, miként változtak az irányadó szabályok, hogyan alakította mindazokat a joggyakorlat, valamint a külföldi jogintézmények hazai térnyerése.hu_HU
dc.description.coursejogászhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent44hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/301621
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvezető tisztségviselőhu_HU
dc.subjectkontraktuálishu_HU
dc.subjectdeliktuális kárfelelősséghu_HU
dc.subjectgazdasági társasághu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA vezető tisztségviselő felelősségének alakulásahu_HU
Fájlok