Szülői segítségnyújtás az iskolai tanulmányi feladatok teljesítésében - Szülői kommunikáció – II. Rész

Dátum
Szerzők
Szász, Mária Magdolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
Efficient communication between school and family is prerequisite and an essential part of developing effective parent-teacher partnerships. The study analyzes that the five parental communication patterns (active-positive; active-negative; passive-positive, passive-negative, communication-literate and flexible parents) created by Palts and Harro-Loit (2015) how and in what extenr is present in teacher-parent communication in the Kászon region. The passive-positive and passive-negative parent types are the most common in the study area.
Az iskola és család közötti hatékony kommunikáció előfeltétele és elengedhetetlen része a hatékony szülő-oktató partnerségek kialakításához. A tanulmány azt elemzi, hogy a Palts és Harro-Loit (2015) szerzőpáros által megalkotott öt szülői kommunikációs minta (aktív pozitív; aktív-negatív; passzív-pozitív és passzív-negatív, kommunikációban jártas rugalmas szülők)  Kászon-térségben hogyan van jelen és milyen mértékben a pedagógus-szülő kommunikációban. A vizsgált térségben leggyakoribb a passzív-pozitív, valamint a passzív-negatív szülőtípus.
Kulcsszavak
parental involvement, parent-school, communication, communication patterns, szülői bevonódás, szülő-iskola, kommunikáció, kommunikációs minták
Forrás