Játékprogram fejlesztése Python nyelven

Dátum
Szerzők
Forgács, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat felépítésében a következő részek kaptak helyet: először ismertetem a használt technológiákat, aztán a kártyajátékot mutatom be röviden. Leírom, hogy a játékszabályokat, és a játék egyes cselekvéseit hogyan valósítottam meg a programomon belül. Ezek után a program osztályait és az általuk megvalósított feladatokat ismertetem. Végezetül összefoglalom, hogy mit sikerült elérnem a kitűzött célokból.
Leírás
Kulcsszavak
játékprogram játék fejlesztés Python szoftverfejlesztés
Forrás