Társadalomtudományi szakfordítás

Dátum
Szerzők
Németh, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban fordított forrásszöveg egy szociológiai jellegű, helyzetfeltáró esszé része. Témáját tekintve, a fordítóknak és az őket tömörítő szervezeteknek a fordító piacon elfoglalt "státuszát" vizsgálja, különös tekintettel a fordítók képzésére és az őket minősítő rendszerekre. A magyarra fordítás mellett a szövegben előforduló, főként szemantikai és mondattani fordítási nehézségeket elemzem, és mutatom be példák segítségével. Az intézménynevek fordításának problémakörével is részletesebben foglalkozom. A fordítás végén szójegyzék foglalja össze a fordítási szempontból nehezebb szavakat és magyar megfelelőjüket.
Leírás
Kulcsszavak
fordító, fordítás, fordító piac, státusz, minősítés
Forrás