A környezeti szempontok megjelenése a gimnáziumi földrajz tankönyvekben

Dátum
Szerzők
Rémiás, Flóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a környezeti szempontok, ezen belül leginkább a környezeti nevelés főbb elemeinek a tartalmi és formai megjelenését vizsgáltam, a kilencedikes és tizedikes gimnáziumi földrajz kísérleti tankönyvekben, fejezetenkénti felbontásban, főként a Nemzeti alaptanterv és Kerettantervek követelményeinek megfelelően. Emellett a választott két földrajz tankönyvet, a tankönyvkiadók szempontjából is elemeztem, a könyvek általános adatainak, a didaktikai kidolgozottságának, a szövegének, ábraanyagának, kérdéseinek és feladatainak, továbbá összefoglalásainak áttekintését követően. Elemzéseimet irodalmi áttekintés előzi meg, ahol kitérek a földrajztankönyvek oktatásban való szerepére, továbbá a földrajz tantárgy kapcsolatára a Nemzeti alaptantervvel és a kerettantervekkel, emellett a környezeti nevelés lényeges elemeire, valamint a földrajzi- környezeti tudás értelmezésére is.
Leírás
Kulcsszavak
környezeti nevelés, földrajztankönyvek
Forrás