A természettudományos nevelés napjainkban

Dátum
2012-01-06T09:09:46Z
Szerzők
Klaisz, Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkámban bemutattam néhány okát annak, hogy miért mutatkoznak negatív tendenciák a magyar tanulók természettudományos műveltségének alakulásában. Összefoglalva a tanulságokat: miközben a világon napjainkra a természettudományos nevelés távolra került a merev, egyoldalú, kizárólagos tudománycentrikusságtól, vagy legalábbis a világban jelentős és hatékony erőfeszítéseket tesznek a pedagógusok, az oktatási szakemberek egy társadalomközpontú, a modern társadalom fejlődési igényeit sokkal jobban érvényesítő természettudományos nevelési rendszer (oktatási tartalom, tantervek, metodika) kialakítására, addig Magyarországon megkövesedett a nagyjából az 50-es években kialakult tantárgyi struktúra, oktatási tartalom és módszertan.
Leírás
Kulcsszavak
Szelekció, komprehenzivitás
Forrás