Út a bölcsődébe és az óvodába- vásárosnaményi és ilki gyerekek vallomásai alapján

Dátum
Szerzők
Biró, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom a 2-4 éves bölcsődés, és kiscsoportos óvodás gyerekek beszédfejlődését és téri tájékozódását dolgozza fel egészen magzati nyelvtől a néhány szavas mondatokig.A dolgozatomban előre összeállított, strukturált kérdések alapján kaptam képet a kisgyermekek beszédfejlődéséről, és az általuk megfigyelt,őket körülvevő környezetről, valamint annak kifejezéséről. Kutatásom során 2 település (Vásárosnamény és Ilk) bölcsődés, illetve kiscsoportos óvodás gyermekeit kérdeztem meg kérdőív segítségével a mindennapi szokásaikról, a bölcsődébe, óvodába és az onnan haza vezető útról. Mindkét település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vásárosnaményi kistérségében található. A vásárosnaményi gyerekekről összességében elmondható, hogy középosztálybeli gyerekek, míg Ilken főként hátrányos helyzetű, roma származásúak a megkérdezettek. Választásom azért esett erre a két településre, mert bár szomszédos települések, az ott élők minden napi szokásaik eltérőek, illetve azt vizsgálom, hogy a beszédfejlődést illetően vannak-e, ha igen, akkor milyen különbségek a két település gyermekei között.
Leírás
Kulcsszavak
bölcsőde, óvoda, beszédfejlődés, téri tájékozódás
Forrás