A mentori segítségnyújtás szerepe a felnőttek tanításában

Dátum
Szerzők
Dezső, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a felnőttképzést kiegészítendő mentori segítségnyújtó folyamatokat vizsgálom. A felnőttképzés területén a mentorálás elsősorban a hátrányos helyzetűeket tekinti célcsoportjának, akik számára lehetőséget kínál a munkaerő-piaci integráció elősegítéséhez, valamint a személyes fejlődéshez. Célom, hogy egy kicsit közelebbről bemutassam a segítésnek, felzárkóztatásnak ezt a módját, amely a humán kapcsolatok létrejöttén alapszik, s amely elsősorban az egyén fejlődését igyekszik előmozdítani. A téma aktualitásának és jelentőségének bemutatásán túl az elméleti fejezeteim során először általánosan, majd pedig a mentori folyamatokat kiemelve írok a segítségnyújtásról, azon belül is az eredményes kapcsolat során kialakult mentor és mentorált közötti viszonyról, együttműködésről, a résztvevők tulajdonságairól, feladatairól. Szakdolgozatomat a felnőttképzés mellett megjelenő mentori tevékenységre vonatkozó saját kutatásom eredményeivel zárom. A dolgozatom empirikus részét tizenhárom félig strukturált interjú elemzése adja, melyeket a kelet-magyarországi régióban működő felnőttképzési szervezetek mentoraival készítettem. Az interjúk során megfogalmazott kérdéseimet hat nagyobb csoportra osztottam: általános kérdések a mentorok munkájára, képzettségére, tapasztalataira vonatkozóan; a mentorálás szervezetben betöltött szerepe; a mentor és a mentorált között kialakult kapcsolat; a mentori folyamat eredményessége; a mentor szakmai fejlődése; a mentori tevékenységek pénzügyi támogatottsága. Az interjúkat ezen hat csoport mentén elemeztem. A mentorokkal folytatott beszélgetések segítettek abban, hogy átfogó képet kapjak a mentorálás folyamatáról a résztvevők kiválasztásától kezdve egészen az utánkövetési időszak lezárásáig. A kapott eredmények tükrében arra a következtetésre jutottam, hogy a mentori segítségnyújtás amellett, hogy releváns szerepet játszik a mentorált fejlődésében, meghatározó jelentőséggel bír a képzések sikeres befejezését illetően is, hiszen a mentor személyes jelenléte nélkül a résztvevők – hátrányos helyzetükből adódóan – sokkal hamarabb vesztenék el motivációjukat, s jelentősen nagyobb számban morzsolódnának le, esnének ki a képzési programból.
Leírás
Kulcsszavak
Felnőttképzés, tanulás, segítő kapcsolatok, mentorálás
Forrás