Az előszerződés jogintézménye és gyakorlata

Dátum
Szerzők
Tóth, Bence József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja az volt, hogy az előszerződés intézményét és annak gyakorlatban való használatát az általánosnál bővebben bemutassam. Mivel az előszerződés szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet, ezért ezen téma vizsgálatát a szerződési szabadság elvének rövid vizsgálatával és az ez alól kivételt képező szerződéskötési kötelezettség eseteinek magyarázatával kezdtem. A jogintézmény részletesebb tanulmányozásának érdekében általános jellemzőin túl az alaki és tartalmi követelményei is ismertetésre kerültek a dolgozatomban. Az új Polgári Törvénykönyv bevezetése indokolta, hogy az előszerződés intézményét érintő változások is elemzésre kerüljenek. Kitekintésként az előszerződés jogfogalmának angol nyelvű megfeleltetésére tettem kísérletet. Mivel a bíróság létrehozhatja a végleges szerződés a fél vagy felek kérelmére, ezért kijelenthetjük, hogy többletjogosultsággal rendelkezik ezen a téren, így végül, de nem utolsó sorban ezen többletjogosultság is kifejtésre került elméleti és gyakorlati síkon is jogesetek használatának segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
Előszerződés, Szerződéskötési kötelezettség, Előszerződés angol nyelvi megfeleltetése, Végleges szerződés bíróság általi létrehozása előszerződés esetén, Előszerződés tartalmi és alaki követelményei
Forrás