Az előszerződés jogintézménye és gyakorlata

dc.contributor.advisorTörök, Éva
dc.contributor.authorTóth, Bence József
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-04-30T08:42:47Z
dc.date.available2019-04-30T08:42:47Z
dc.date.created2019-04-29
dc.description.abstractSzakdolgozatom célja az volt, hogy az előszerződés intézményét és annak gyakorlatban való használatát az általánosnál bővebben bemutassam. Mivel az előszerződés szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet, ezért ezen téma vizsgálatát a szerződési szabadság elvének rövid vizsgálatával és az ez alól kivételt képező szerződéskötési kötelezettség eseteinek magyarázatával kezdtem. A jogintézmény részletesebb tanulmányozásának érdekében általános jellemzőin túl az alaki és tartalmi követelményei is ismertetésre kerültek a dolgozatomban. Az új Polgári Törvénykönyv bevezetése indokolta, hogy az előszerződés intézményét érintő változások is elemzésre kerüljenek. Kitekintésként az előszerződés jogfogalmának angol nyelvű megfeleltetésére tettem kísérletet. Mivel a bíróság létrehozhatja a végleges szerződés a fél vagy felek kérelmére, ezért kijelenthetjük, hogy többletjogosultsággal rendelkezik ezen a téren, így végül, de nem utolsó sorban ezen többletjogosultság is kifejtésre került elméleti és gyakorlati síkon is jogesetek használatának segítségével.hu_HU
dc.description.courseIgazságügyi Igazgatási szakhu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent40 oldalhu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/266473
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectElőszerződéshu_HU
dc.subjectSzerződéskötési kötelezettséghu_HU
dc.subjectElőszerződés angol nyelvi megfeleltetésehu_HU
dc.subjectVégleges szerződés bíróság általi létrehozása előszerződés eseténhu_HU
dc.subjectElőszerződés tartalmi és alaki követelményeihu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleAz előszerződés jogintézménye és gyakorlatahu_HU
Fájlok