CAR T sejtek ioncsatornáinak funkcionális vizsgálata

Dátum
Szerzők
Jusztus, Vivien
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A T-sejtek specifikus antigén felismerése a TCR/CD3 receptor komplex és az antigén prezentáló sejtek MHC molekulái között létrejövő kölcsönhatás eredménye, melyet klonális proliferáció, differenciálódás követ, ezzel biztosítva az immunrendszer adaptivitását. A T limfociták ioncsatornái fontos szerepet játszanak az effektoros funkciókban, mint például az aktiváció, citokin termelés és célsejtölés. A feszültség-függő Kv1.3 és a kalcium-függő KCa3.1 membránlokalizációja és expressziója a Ca2+-függő jelátvitel hatékonyságát nagymértékben befolyásolja. Feltételezhető, hogy CAR-T sejtekben is szerepet játszhatnak a K+ csatornák, amely hozzájárul a tumorölés sikerességéhez. A T-sejtek génmanipulációjával létrehozott CAR T-sejtek kiméra antigén receptorral rendelkező T-sejtek. A CAR receptor poliklonális T-sejtekbe történő transzdukciója képessé teszi a T-sejteket arra, hogy a tumorsejtek felszínén lévő specifikus antigént felismerjék, majd a daganatot eliminálják. Kutatásom célja a retrovirális transzdukció segítségével történő, monomer zöld fluoreszcens fehérjével (mGFP) és monomer piros fluoreszcens fehérjével (mCherry) konjugált, nem-vezető ioncsatonák expresszáltatása és az ioncsatornák funkcionális vizsgálata T- majd CAR T-sejtekben, melyek hozzájárulnak az immunválasz kialakulásához. A nem-vezető konstruktok, mint Kv1.3-W384F és KCa3.1-753AAA expresszálásával az endogén ioncsatornák vezetőképességének csökkentése ill. megszüntetése érhető el, ezáltal befolyásolva a Ca2+-függő jelátvitelt és T-sejt aktivációt. A Kv1.3 és KCa3.1 csatornák lokalizációjának vizsgálatát konfokális mikroszkóp segítségével végeztem el. A transzdukciós hatékonyságok meghatározása áramlási citométer alkalmazásával történt.
Leírás
Kulcsszavak
CAR T sejt, feszültség-függő ioncsatorna, T-sejt, retrovirális transzdukció, Kv1.3, KCa3.1
Forrás