Eltérő szociokulturális hátterű óvodás gyermekek szókincsvizsgálata

Dátum
Szerzők
Kovács, Hajnalka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat az 5–6 éves korú eltérő szociokulturális helyzetű gyermekek szókincsét vizsgálja. A dolgozat célja feltárni, milyen hatással van a szociokulturális háttér és a nyelvi környezet az óvodás korú gyermekek szókincsének fejlődésére. A vizsgálat célja az óvodáskorú gyermekek szókincsének több szempontú elemzése. Az óvodások nyelvi rendszerének a felderítésére az úgynevezett KFM (Közlésegységek Fejlődési Mutatója) módszert használtuk. Az aktív szókincs vizsgálata a Meixner Ildikó által kidolgozott Meixner-féle szókincs-, szótanulás-vizsgálat módszerével történt.
Leírás
Kulcsszavak
szókincsvizsgálat, szociokulturális háttér, óvodáskorú gyermek
Forrás