Termékek és tevékenységek versenyképesség növelés lehetőségei

Dátum
2011-10-24T09:05:54Z
Szerzők
Barta, Judit Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szervezetek, vállalkozások fejlődésének, fennmaradásának is elengedhetetlen feltétele a versenyképességük kialakítása és állandó megújítása. Mindezek jelentőségét elismerve a szakdolgozatom célkitűzése az volt, hogy ezen témakör kapcsán bővítsem ismereteimet. Ennek megvalósítása érdekében a versenyképesség tudományos diskurzusának áttanulmányozásán, a releváns befolyásoló tényezők, faktorok szerepének áttanulmányozásán túl törekedtem a gyakorlati megvalósulás vizsgálatára is. Az első fejezetben bemutattam azt a szerteágazó folyamatot, amely révén a számtalan elmélet, megközelítési mód – mikro-és makroökonómiai értelmezés –, tudományos viták eredményeként kialakult egy egységesnek tekinthető versenyképesség fogalom. A fogalmi meghatározást követően bemutatom azokat a legjelentősebb elméleteket – a statikus elméletektől kezdve, Porter „gyémánt” modelljén át, a legmodernebb értelmezésekig – melyek a versenyképességgel kapcsolatos tudományos diskurzust jellemezték. Ez a sokszínűség figyelhető meg a versenyképesség mérési módszerei tekintetében is.. A második fejezet célja elsősorban az volt, hogy kiemeljem azokat a lényeges elemeket, amelyek a versenyképesség elérése, növelése tekintetében döntő jelentőségűek. A folyamat legelső lépése a megfelelő üzleti modell kiválasztása, hiszen ez magába foglalja a vállalkozás minden olyan folyamatát, amely befolyással van a működésre és eredményességre. Ehhez szorosan kapcsolódnak a cégek kulcs-és megkülönböztető kompetenciái, amelyek révén magasabb értéket képes közvetíteni a vásárlók felé, mint versenytársai. Mindez, és a versenyképesség növelésének stratégiái közötti választás meghatározza a vállalat piaci teljesítményeit. Az elméleti szakirodalom áttanulmányozását követően kíváncsi voltam, hogy a versenyképesség alakulása hogyan figyelhető meg a gyakorlatban. Vizsgálatomat a Debrecenben működő építőipari vállalkozásokkal kapcsolatosan végeztem el. Tanulmányoztam méretbeli megoszlásukat, a méret és a nyereség közötti kapcsolat eredménybefolyásoló hatását. Jövedelmezőségi, hatékonysági és versenyképességre utaló egyéb mutatók segítségével megkerestem azokat a tényezőket, amelyek a vállalkozások versenyképességére hatással vannak és a számviteli adatokból egyértelműen kiolvashatók. Ezek közül leginkább az árbevétel és a foglalkoztatottság-politika befolyása emelhető ki. Ezzel a kör be is zárult, hiszen mindez elsősorban a vállalkozás vezetőinek magatartása függvényében alakul. Mind az üzleti modell, mind a lehetséges stratégiák kialakítása, mind a felmerülő problémák (pl. hatékonyság kedvezőtlen alakulása) kezelési módja tőlük függ. Tehát mindenképpen olyan vezetőkre van szükség, akik elkötelezettek, magas tudásúak és az állandó jobbítás szándéka dolgozik bennük.
Leírás
Kulcsszavak
Versenyképesség, fejlesztés, mikro-és kisvállalkozás, növelés
Forrás