Termékek és tevékenységek versenyképesség növelés lehetőségei

dc.contributor.advisorKondorosi, Ferencné
dc.contributor.authorBarta, Judit Ágnes
dc.contributor.departmentDE--ATC--Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-10-24T09:05:54Z
dc.date.available2011-10-24T09:05:54Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011-10-24T09:05:54Z
dc.description.abstractA szervezetek, vállalkozások fejlődésének, fennmaradásának is elengedhetetlen feltétele a versenyképességük kialakítása és állandó megújítása. Mindezek jelentőségét elismerve a szakdolgozatom célkitűzése az volt, hogy ezen témakör kapcsán bővítsem ismereteimet. Ennek megvalósítása érdekében a versenyképesség tudományos diskurzusának áttanulmányozásán, a releváns befolyásoló tényezők, faktorok szerepének áttanulmányozásán túl törekedtem a gyakorlati megvalósulás vizsgálatára is. Az első fejezetben bemutattam azt a szerteágazó folyamatot, amely révén a számtalan elmélet, megközelítési mód – mikro-és makroökonómiai értelmezés –, tudományos viták eredményeként kialakult egy egységesnek tekinthető versenyképesség fogalom. A fogalmi meghatározást követően bemutatom azokat a legjelentősebb elméleteket – a statikus elméletektől kezdve, Porter „gyémánt” modelljén át, a legmodernebb értelmezésekig – melyek a versenyképességgel kapcsolatos tudományos diskurzust jellemezték. Ez a sokszínűség figyelhető meg a versenyképesség mérési módszerei tekintetében is.. A második fejezet célja elsősorban az volt, hogy kiemeljem azokat a lényeges elemeket, amelyek a versenyképesség elérése, növelése tekintetében döntő jelentőségűek. A folyamat legelső lépése a megfelelő üzleti modell kiválasztása, hiszen ez magába foglalja a vállalkozás minden olyan folyamatát, amely befolyással van a működésre és eredményességre. Ehhez szorosan kapcsolódnak a cégek kulcs-és megkülönböztető kompetenciái, amelyek révén magasabb értéket képes közvetíteni a vásárlók felé, mint versenytársai. Mindez, és a versenyképesség növelésének stratégiái közötti választás meghatározza a vállalat piaci teljesítményeit. Az elméleti szakirodalom áttanulmányozását követően kíváncsi voltam, hogy a versenyképesség alakulása hogyan figyelhető meg a gyakorlatban. Vizsgálatomat a Debrecenben működő építőipari vállalkozásokkal kapcsolatosan végeztem el. Tanulmányoztam méretbeli megoszlásukat, a méret és a nyereség közötti kapcsolat eredménybefolyásoló hatását. Jövedelmezőségi, hatékonysági és versenyképességre utaló egyéb mutatók segítségével megkerestem azokat a tényezőket, amelyek a vállalkozások versenyképességére hatással vannak és a számviteli adatokból egyértelműen kiolvashatók. Ezek közül leginkább az árbevétel és a foglalkoztatottság-politika befolyása emelhető ki. Ezzel a kör be is zárult, hiszen mindez elsősorban a vállalkozás vezetőinek magatartása függvényében alakul. Mind az üzleti modell, mind a lehetséges stratégiák kialakítása, mind a felmerülő problémák (pl. hatékonyság kedvezőtlen alakulása) kezelési módja tőlük függ. Tehát mindenképpen olyan vezetőkre van szükség, akik elkötelezettek, magas tudásúak és az állandó jobbítás szándéka dolgozik bennük.hu_HU
dc.description.coursepénzügy-számvitelhu_HU
dc.description.degreeBschu_HU
dc.format.extent54hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/115429
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectVersenyképességhu_HU
dc.subjectfejlesztéshu_HU
dc.subjectmikro-és kisvállalkozáshu_HU
dc.subjectnöveléshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleTermékek és tevékenységek versenyképesség növelés lehetőségeihu_HU
Fájlok