A közoktatásvezetői szerep érzelmi és kommunikációs tényezői

Dátum
Szerzők
Csendes, Julianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A XXI. század iskolái olyan kihívások, már-már küzdelmek elé állíthatják az iskola vezetőit, ami az eddigieknél több humán erőforrást igényel, több olyan érzelmi komponens meglétét feltételezi, mely szükséges ahhoz, hogy a mai iskolák eredményesen működjenek. Az iskolák működésének jogszabályi környezete, az oktatás centralizációjának növekedése az utóbbi években szintén megnövelte az iskolavezetők terheit. Dolgozatomban megkísérlem kibontani a ma vezetőjének legfontosabb érzelmi és kommunikációs kompetenciáit melyek a sikeres vezetés előfeltételei. A vezetői szerep tartalmának meghatározásán túl kitérek az iskolai eredményességre, az érzelmi intelligencia fontosságára, a vezetői stílusokra, a vezető, mint döntéshozó, értékteremtő, mint motiváló szerepére és a hatalomhoz való egészséges viszonyulás fontosságára és a Pygmalion effektusra is.. A következőkben tárgyalt érzelmi tényezők közül kiemelt fontossággal bír a vezető érzelmi intelligenciája.
Leírás
Kulcsszavak
Szerep, vezetői szerep, érzelmi intelligencia, motiválás, értékteremtés, vezetési stílus, kommunikáció
Forrás